Vårt erbjudande till forskare

Till Hälsoteknikcentrum kommer via användare, företag och personal inom vård och omsorg, ständigt frågor som är centrala för att ta fram nya tjänster och produkter inom hälsoteknikområdet. En av våra viktigaste resurser för att hjälpa till att lösa dessa frågor och utmaningar är att ta hjälp av forskare med olika inriktning som genomför förstudier. Vanligtvis kontaktar vi forskare för att få hjälp med identifierade frågor, men vi är också intresserade av att få kontakt med forskare som vill koppla sin kompetens till hälsoteknikområdet.  I dag arbetar vi bland annat tillsammans med forskare inom följande områden:
  • Informatik - användarinvolvering
  • Datateknik- radiokommunikation, programmering, intelligenta system
  • Psykologi - motivation
  • Företagsekonomi - marknadsfrågor
  • Biomekanik - rehablitering

Vi är också intresserade av att komma i kontakt med forskare som har idéer kring produkter och tjänster inom hälsoteknikområdet. Kanske behöver du hjälp av någon med kompletterande kompetens eller vill du komma i kontakt med ett företag som kan bli en partner i kommersialiseringen av din idé?

Sidan uppdaterad 2010-04-26
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C