Fallförebyggande motion

Att upprätthålla och förbättra balans och styrka kan bidra till att minska fallolyckorna visar resultat från LiFE-programmet

Vår nuvarande livsstil uppmuntrar till att göra saker effektivt och med minimal ansträngning. Vi använder fjärrkontroller, placerar föremål i närheten och kör till de flesta platser. Arbetsterapi med äldre domineras av kompenserande tekniker, mycket av råden kring säkerhet handlar om att undvika vissa saker. Daglig motion används sällan för att förbättra hälsa och välbefinnande hos äldre, trots att det finns starka bevis för att upprätthållande och förbättrande av balans och styrka kan bidra till att minska fallolyckorna.

Motion som fallprevention är dock komplext när det gäller riskgrupper. I programmet LiFE (The Lifestyle approach to reducing Falls through Exercise) har man försökt att införliva balans- och styrketräning i de dagliga rutinerna. 34 personer över 70 år studerades under sex månader, antingen i LiFE-programmet eller i en kontrollgrupp. Alla deltagare hade fallit två eller fler gånger det senaste året.

En nödvändig förutsättning för att insatser med fysisk aktivitet för äldre personer ska fungera framgångsrikt är att de lätt passar in i personens dagliga liv, är flexibla och innehåller val. Det största hindret för regelbunden motion är tidsbrist. Att införliva motion i de dagliga rutinerna kan vara ett sätt att övervinna detta hinder.

LiFE-programmet utmanar också arbetsterapeuter att ändra sin strategi från undvikande som en kompensation för minskad styrka och balans till att ge ökade möjligheter till aktiv balans- och styrketräning i samband med de dagliga aktiviteterna. Resultaten av denna pilotstudie visar att programmets insatser var effektiva för att minska fall i denna riskgrupp. I gruppen som fick insatser inträffade 12 fall, mot 35 i kontrollgruppen.

Källa: Clemson, L m fl (2010) "LiFE Pilot Study: A randomised trial of balance and strength training embedded in daily life activity to reduce falls in older adults", Australian Occupational Therapy Journal , 57 (1)

Läs artikeln här länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2010-04-28
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C