Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-02-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research - KEEN

KEEN är den plattform inom forskningsmiljön CIEL som organiserar och stödjer ekonomisk forskning kring entreprenörskap och innovationer.

Namnet på plattformen reflekterar det generella perspektivet att kvantitet och kvalitet i entreprenörskap och nyföretagande i stor utsträckning beror på: 1) tillgängliga affärsmöjligheter baserade på nya kunskapskombinationer, och 2) den övergripande organiseringen och funktionaliteten i det bredare innovationssystem där kunskapsbaserade affärsmöjligheter skapas och kommersialiseras.

Detta perspektiv återspeglas i KEENs forskning genom ett övergripande fokus på entreprenöriella och affärsskapande initiativ i nya och etablerade företag, vilket inkluderar studieområden såsom identifiering och exploatering av nya affärsmöjligheter, organisering av FoU och ny teknik, nya produkt- och marknadsintroduktioner, entreprenöriella förändrings- och lärandeprocesser, samt innovationsledning och innovationsekonomi.

Medlemmar inom KEEN motsvarar det mångfald av discipliner som sysslar med ekonomiskt orienterad forskning kring entreprenörskap och innovationer vid Högskolan i Halmstad, och det finns kopplingar till områden såsom organisation och ledarskap, redovisning, finansiering, marknadsföring, strategi och nationalekonomi. Forskningen är i stor utsträckning finansierad genom medel från externa anslagsgivare och medlemmar med koppling till plattformen har särskild erfarenhet med att arbeta i projekt och publicera sig vetenskapligt inom följande områden:

 • Entreprenöriellt lärande
 • Entreprenöriell finansiering
 • Entreprenörskap och gender
 • Kunskapsintensivt entreprenörskap
 • Internationalisering av FoU och ny teknik
 • Innovations- och entreprenörskapspolicy
 • Inkubatorer och stödsystem för nyföretagande
 • Organisering av innovation i etablerade företag
 • Organisatoriska tillväxtprocesser och snabbväxande företag
 • Redovisning och bolagsstyrning i entreprenöriella kontexter
 • Akademiskt entreprenörskap och kommersialisering av offentlig FoU

Forskningsplattformen KEEN består idag av femton aktiva medlemmar och inkluderar såväl doktorander som seniora forskare. Genom sin bas i innovations- och entreprenörskapsforskning sprider de sin expertis och sina forskningsresultat både genom undervisning och genom andra tredje uppgiftsaktiviteter, som t.ex. policyrådgivning, populärvetenskapliga skrifter och konsultuppdrag.


Mer information om de forskare som är kopplade till KEEN, t.ex. publikationer och aktuella projekt, kan hittas genom följande länk Forskare inom KEEN.

Pia Ulvenblad, forskningsledare

Sidan uppdaterad 2017-02-10