Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

CIEL seminarie 2018

Innovation, organizational change and industrial transformation

CIEL's vårseminarier hålls mellan 8.45 till 9.45 i O339B. Vid varje seminarium behandlas ett visst tema som kritiskt granskas genom att diskutera och analysera. Före seminarierna kommer en till tre artiklar distribueras. Seminarierna är öppna för alla och hålls på engelska.

TBA

16 januari

xxxx

TBA

27 februari

xxxx

TBA

13 mars

xxxx

TBA

10 april

xxxx

TBA

15 maj

xxxx

TBA

5 juni

xxxx

Om seminarieserien

Syftet med seminarieserien är att stärka den teoretiska debatten och den gemensamma grund bland CIELs forskare. Seminarieserien omfattar olika konceptuella och teoretiska frågor kring affärsutveckling, innovationshantering, innovationsprocesser och förändring. Alla berörda parter är välkomna.

Om vikten av regelbundna seminariemedverkan

Observera att regelbunden medverkan förväntas av nuvarande och potentiella doktorander samt övriga inom forskargruppen. Det är endast genom regelbundet och aktivt deltagande som man kan lära sig om det akademiska utbytet, och – det lika viktiga – bidra till lärandet om ens kollegor. Denna regel går utan undantag, seminarieserien är ett utlopp för lärande och bidra till andra.

Sidan uppdaterad 2018-01-22