Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

CIEL seminarie 2017

Innovation, organizational change and industrial transformation

CIEL's höstseminarier hålls mellan 8.45 till 9.45 i O339B. Vid varje seminarium behandlas ett visst tema som kritiskt granskas genom att diskutera och analysera. Före seminarierna kommer en till tre artiklar distribueras. Seminarierna är öppna för alla och hålls på engelska.

Industry interaction and the quality of management research

24 oktober

Harty, C. and Leiringer, R. (2017) The futures of construction management research, Construction Management and Economics, 35 (7), 392-403

Perkmann, King, Pavelin (2011) Engaging Excellence? Effects of faculty quality on university engagement with industry, Research Policy, 40, 539-552

Business models, complexity and organizing

31 oktober

Fjeldstadt, O. D., Snow, C. C., Miles, R. E. and Lettle, C (2012) The architecture of collaboration, Strategic Management Journal, 33, 734-750

Snihur and Tarzijan (forthcoming), Managing complexity in a multi-business-model organization, Long Range Planning

Ecosystem research: constructs, metaphors and analogies

7 november

Adner (2017) Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Strategy, Journal of Management, Vol. 43 (1)

Oh, D., Phillips, F., Park, S., Lee, E. (2016). Innovation ecosystems: A critical examination, Technovation, Vol. 54: 1-6

Ritala, P., Almpanopoulou, A. (2017). In defense of ‘eco’ in innovation ecosystem, Technovation, Vol. 60–61: 39-42

Ambidexterity and business model innovation

5 december

Markides, C. (2013) Business model innovation: What can the ambidexterity literature teach us? Academy of Management Perspectives, 27 (4), 313-323

Raisch, S. and Birkinshaw. J. (2008), Organizational ambidexterity: Antecedents, Outcomes and Moderators, Journal of Management, 34 (3), 375-409

Regional innovation systems

19 december

Asheim, B. T. and Isaksen, A. (2002) Regional innovation systems: the integration of local 'sticky'and global 'ubiquitous' knowledge, The Journal of Technology Transfer

Doloreux, D. and Parto, S. (2005) Regional innovation systems: Current discourse and unresolved issues, Technology in society, 2005

Om seminarieserien

Syftet med seminarieserien är att stärka den teoretiska debatten och den gemensamma grund bland CIELs forskare. Seminarieserien omfattar olika konceptuella och teoretiska frågor kring affärsutveckling, innovationshantering, innovationsprocesser och förändring. Alla berörda parter är välkomna.

Om vikten av regelbundna seminariemedverkan

Observera att regelbunden medverkan förväntas av nuvarande och potentiella doktorander samt övriga inom forskargruppen. Det är endast genom regelbundet och aktivt deltagande som man kan lära sig om det akademiska utbytet, och – det lika viktiga – bidra till lärandet om ens kollegor. Denna regel går utan undantag, seminarieserien är ett utlopp för lärande och bidra till andra.

Sidan uppdaterad 2018-06-27