Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-01-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskningsprojekt - CMI

Projekt och projektansvarig

  • Funktionskrav i vägentreprenader - Demoprojekt Väg 610
  • Framtidens produktionsmiljö -Väderskyddat byggande
  • Internetbaserade inbyggda system i Facilities Management
  • Innovationssystem i byggsektorn
  • Sustainable, low-cost housing for the Kambaata Region, Ethiopia
  • Effekter av energisparåtgärder vid ombyggnad utvärdering av två flerfamiljshus vid ombyggnad
  • Nya upphandlingsmodeller i Byggprocessen med fokus på Tidig upphandling
Sidan uppdaterad 2008-01-08