Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-03-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Grundutbildning

Grundutbildningen har en internationell inriktning med kontakter med ett flertal högskolor och universitet i Europa. Dessa kontakter påverkar också den forskning som bedrivs där innovationer i länder utanför Sverige kommer att behandlas. Ett flertal examensarbeten har utförts vid byggprogrammet där svenska och utländska förhållanden inom miljöarbete i byggbranschen jämförts.

Bygg- och fastighetsekonomprogrammet

Byggingenjör

  • Internationell byggproduktion och projektledning
  • Byggproduktion och projektledning
  • Byggkonstruktion och projektering
Sidan uppdaterad 2017-03-24