Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-01-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Industriell organisation

Det finns flera verksamheter inom Högskolan som idag helt eller delvis finns inom området Industriell organisation. Det rör sig om ett mångvetenskapligt område, där delar och inriktningar av flera vetenskapliga discipliner möts.

Det gemensamma området karaktäriseras av ett intresse för ledning, organisering och utveckling av teknologibaserad verksamhet. De verksamheter som står i centrum inom området är t.ex. innovationsprocesser, produktframtagning, entreprenörskap, nyföretagande, tillväxtprocesser och arbetsvetenskapliga perspektiv på arbetets uppläggning och genomförande.

Den forskningen inom området Industriell organisation som berör byggsektorn rubriceras "Innovationer i byggprocessen". Även om det temporära byggprojektet står i centrum, ryms hela byggprocessen, från projektering till ombyggnad alt rivning, inom forskningsfältet. Fokus ligger på förändringsarbete samt introduktion och implementering av nyheter och nytänkande inom byggprocessen.

Sidan uppdaterad 2008-01-08