Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Viktminskningsstudie

Forskningsstudie som syftar till att öka chanser till bra resultat av viktminskningsprogram, med användning av sociala medier för att öka motivationen.

Vill du delta i studien?

Om du tycker att viktminskningsstudien låter som något som skulle passa dig att delta i, kan du göra en intresseanmälan. När samtliga intresseanmälningar har kommit in, väljs deltagare med olika ålder, kön och vikt ut.

Studien startar den 15 september 2018 och kommer att pågå i tre månader. Forskarna ska testa olika utformningar av viktminskningsprogram. Alla deltagare kommer att använda Viktväktarnas onlinetjänst, som låter användaren ladda ned en app till sin telefon där användaren lägger in vad hen äter och hur hen motionerar. Det är en beprövad metod för att gå ned i vikt, med kliniskt påvisad effekt.

Utöver detta kommer vissa av deltagarna varje vecka under studiens gång att lägga ut sin viktminskning på sin personliga Facebooksida. Andra deltagare får tvärtom inte sprida information om programmet, eller om sin vikt på sociala medier. Detta är ett villkor för att få delta i studien och som möjlig deltagare måste du därför vara beredd att följa de instruktioner du får. Endast de som är beredda att berätta om sin vikt på Facebook – men även att avstå från att nämna sin vikt på sociala medier – kan delta i studien.

Deltagare i studien kommer att lämna uppgifter om sin vikt innan programmet börjar. Deltagare kommer även att ombes fylla i en enkät med frågor om målsättningar, medievanor och attityder.

Studien löper under tre månaders tid. Deltagare i viktminskningsstudien betalar en reducerad avgift för programmet (375 kronor för tre månader mot ordinarie pris 750 kronor). Om deltagaren fullföljer programmet och följer instruktionerna återbetalas hela avgiften och viktminskningsprogrammet blir då gratis.

Deltagare kan när som helst välja att avsluta sin medverkan.

Enkäten samt intresseanmälan till viktminskningsstudie

Om du skulle vilja delta i studien ber vi dig klicka på länken till enkäten nedan. Du kommer då få svara på några frågor om dig själv, samt anmäla ditt intresse.

Hantering av personuppgifter

All information som samlas in kommer att hanteras konfidentiellt av Högskolans forskare. Ingen information kommer att säljas till tredje part. Deltagarnas personliga uppgifter kommer inte delas med någon utomstående och ingen analys kommer att ske på individuella resultat. När resultaten publiceras i vetenskapliga tidskrifter kommer deltagarna vara anonyma. Viktväktarna kommer inte i framtiden att kontakta deltagarna i studien för kommersiella syften.

Har du frågor om studien?

Kontakta Ulf Aagerup som är ansvarig forskare vid Högskolan i Halmstad.

Ulf Aagerup

Ulf Aagerup, forskare vid Högskolan i Halmstad. Bild: IDA FRIDVALL

Sidan uppdaterad 2018-09-19