Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Experimentvåtmarker

En försöksanläggning med replikerade våtmarker för vetenskapliga experimentstudier.

Utformning

18 likformade våtmarker har anlagts i vilka man kan variera djupet upp till ca 0.8 m. Våtmarkerna har en bottenyta på ca 2m * 8m, ytan vid marknivån är 4m * 10m. Släntlutningen är ca 1:1.

Vattnet tillförs via fördelningsbrunnar, där möjlighet ges att dosera olika tillsatser.

Utformningen gör det möjligt att ändra flödet så att man kan undersöka effekten av flera olika vattenflöden. Djupet kan också kontrolleras och varieras i dammarna. Vattnet som tillförs är i första hand grundvatten med en koncentration av nitrat-N på ca 10 mg/l. Ur försökssynpunkt är detta idealiskt. Anläggningen utformas även så att det skall vara möjligt att dosera vatten med tillsatt fosfor, lera eller annat definierat material i inflödet till våtmarkerna. Betydelsen av vegetation testas genom att olika typer av vegetation etablerats i våtmarkerna.

Sidan uppdaterad 2018-02-22