Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tvärvetenskapliga projekt

Mellan de två forskningsmiljöerna Centrum för Innovations-, Entreprenörskaps- och Lärandeforskning (CIEL) och Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS) finns ett flertal tvärvetenskapliga forskningsprojekt där de olika områdena möts.

Sidan uppdaterad 2017-12-04