Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Digitalisering av tillverkningsflödet av additiv tillverkning i Sverige (DiSAM)

Syftet med forskningsprojektet DiSAM är att stärka konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri genom att både öka produktionsflexiblititen och reducera tiden till marknadsintroduktion.

Förenar den digitala och fysiska värdekedjan inom additiv tillverkning (AM) för industriell produktion och produktutveckling av komponenter såväl metaller som plaster. Projektet skapar på så vis en stark plattform där andra tekniker och material enkelt kan integreras för koppling av digitala lösningar till den fysiska tillverkningskedjan.

Genom att studera hela värdekedjan och koppla den till en utvecklad digital plattform för att säkerställa hög produktkvalité, sårbarhet och hållbarhet.

I det tvärvetenskapliga forskningsprojektet DiSAM samarbetar de två forskningsmiljöerna Centrum för Innovations-, Entreprenörskaps- och Lärandeforskning (CIEL) och Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS) tillsammans med Högskolan Väst, Chalmers och ett 20-tal partners runt om i Sverige, Swerea IVF AB står som projektets projektägare.

Sidan uppdaterad 2017-12-04