Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Affärsutveckling i gröna näringar
– med mångfald som utvecklingsresurs

Bakgrund

Det halländska jordbruket står inför flera utmaningar som måste hanteras på ett klokt sätt för att kunna vara konkurrenskraftig i framtiden. En av de främsta utmaningarna relaterar till en allt åldrande åldergrupp av företagare i enskilda jordbruksföretag, där nästan var tredje företagare är över 65 år. Med en utveckling där den nya generationen väljer andra karriärmöjligheter behöver lantbruket i större utsträckning se mångfald som en utvecklingsresurs, inte bara som överlevnadsstrategi, utan som en konkurrensfördel för att möta framtida samhällsutmaningar.

Syftet med projektet är att bidra med kunskap om mångfald och hur mångfaldsarbetet kan utgöra en konkurrensfördel för ett hållbart och livskraftigt lantbruk i Halland. Frågor vi vill lyfta är; Hur kan affärsmodellen för gröna näringar utvecklas med ett mångfaldsperspektiv? Vilka är utmaningarna och möjligheterna? Hur kan mångfaldsarbetet utvecklas till en konkurrensfördel – en utvecklingsresurs för halländska lantbruk? Genom kunskap och utbildning om mångfald, vill vi testa nya sätt att arbeta med kompetensförstärkning och rekrytering för att möta framtida utmaningar.

Projektsatsningar

Målsättningen med flera av våra projektstsningar är att utveckla förståelsen för mångfald som en viktig konkurrensfördel vad gäller hållbarhet, lönsamhet och hälsa inom gröna näringar.

Idag drivs två integrationsprojekt med fokus på affärsmodellinnovationer i gröna näringar, nämligen ”Framtidens Lantbruk” och ”Grön innovation”.

Högskolan i Halmstad är projektägare och driver projekten tillsammans med Hushållningssällskapet Halland, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket samt Länsstyrelsen. Projekten finansieras av Region Halland samt Tillväxtverket.

Sidan uppdaterad 2017-12-07