Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Biogas 2020

Biogas är ett viktigt förnybart bränsle. I detta projekt arbetar vi med flera olika delar som ska främja en positiv utveckling för biogas produktion och användning.

En viktig förutsättning för att skapa lönsamhet och samhällsnytta i biogas sektorn är att det utvecklas nya affärsmodeller. Vi studerar vilka framgångsfaktorer som behövs och vilka verktyg som kan användas för affärsmodellsinnovation i biogassammanhang. Som studieobjekt används lantbruk som gått samman för att bygga upp biogaskluster.

Karlsson, N, Halila, F., Mattsson, M., Hoveskog,M., 2017. Success factors for agricultural biogas production in Sweden: A case study of business model innovation. Journal of Cleaner Production, 142 (4), 2925-2934.

Om projektet

Biogas 2020 är ett projekt inom EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. I projektet deltar ett konsortium bestående av universitet och högskolor, företag och offentliga organisationer från havsregionen närmast väster om Sverige. Högskolan i Halmstad är en av 30 parter från Norge, Danmark och Sverige.

Biogas är ett viktigt alternativ för att öka andelen förnybar energi inom transportsektorn. Trots detta är marknaden förhållandevis liten. Projektets syfte är därför att främja en positiv utveckling för både produktion och användning av biogas.

Utgångspunkten är biogasens roll i samhällsekonomin, men Högskolans roll i projektet innebär till stor del att tillvarata Hallands intressen på biogasområdet.

Filmen förklarar Biogas2020 satsningen.

Sidan uppdaterad 2018-06-15