Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

CINDERELLA

CINDERELLA : Comparative analysis, INtegration anDExemplaRy implEmentation of cLimate smart LAnd use practices on organic soils

Konventionellt jord- och skogsbruk på dränerad torvmark orsakar torvnedbrytning, växthusgasemissioner och slutligen förlust av produktiv mark.

Återställande av våtmark kan reducera dessa effekter och återskapa ekosystemtjänster inkluderande vatten och näringsretention, vattenrening och översvämningsskydd.

Paludikultur (lat. palus - träsk) är ett innovativt koncept som tillåter återskapade torvmarker att förbli i produktiv användning.

Paludikultur innefattar odling av adapterade arter (vass, kaveldun, halvgräs, rörflen), skördeteknik och användning av biomassan.

Projektet är EU-finansierat med deltagare från Tyskland, Holland, Danmark och Sverige.

Sidan uppdaterad 2018-01-16