Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

GAIN – Green agri-industry innovation

Denna utbildning ges på avancerad nivå, är forskningsbaserad och riktar sig mot expertkompetens inom gröna näringar. Projektsatsningen finansieras av KK-stiftelsen under perioden 2016-2018. Utbildningen genomförs inom ramen för Halmstad School of Innovaiton (HSI).

Projektet genomförs i samarbete med följande organisationer; Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Östergötland, LRF Konsult, Rådgivarna i Sjuhärad, VÄXA Sverige och Halmstad University.

Utbildningen omfattar kurser inom innovation, entreprenörskap, ledarskap, affärsmodeller med mera och genomförs i flexibla former av utbildning så kallat blended learning. Utbildningsprojekten adresserar nyckelpersoner för att öka deras och företagens innovationsförmåga. Företagsspecifika innovationsprojekt genom vilka en ny eller förbättrad produkt, service, process eller affärsmodell utvecklas kan integreras i kurserna. Deltagare: företagsledare, entreprenörer, forskare och masterstudenter.

Förväntade resultat:
– Ökad förmåga att leda innovativt arbete,
– Innovationer i form av ny eller förbättrad produkt, service, process eller affärsmodell,
– Kurser på masternivå med högskolepoäng.

Kursavslutning för ”Innovativt affärskapande – konsten att tänka nytt” på Skottorps slott. Foto: Henrik Barth

Sidan uppdaterad 2017-12-07