Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

GAIN – Green Agri Industry Innovation

Denna utbildning ges på avancerad nivå, är forskningsbaserad och riktar sig mot expertkompetens inom gröna näringar. Projektsatsningen finansieras av KK-stiftelsen under perioden 2016–2018. Utbildningen genomförs inom ramen för Halmstad School of Innovation (HSI).

Projektet genomförs i samarbete med följande organisationer: Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Östergötland, LRF Konsult, Rådgivarna i Sjuhärad, VÄXA Sverige och Högskolan i Halmstad.

Utbildningen omfattar kurser inom innovation, entreprenörskap, ledarskap, affärsmodeller med mera och genomförs i flexibla former av utbildning, så kallad "blended learning". Utbildningsprojekten adresserar nyckelpersoner för att öka deras och företagens innovationsförmåga. Företagsspecifika innovationsprojekt genom vilka en ny eller förbättrad produkt, service, process eller affärsmodell utvecklas kan integreras i kurserna. Deltagare: företagsledare, entreprenörer, forskare och masterstudenter.

Förväntade resultat:
– Ökad förmåga att leda innovativt arbete,
– Innovationer i form av ny eller förbättrad produkt, service, process eller affärsmodell,
– Kurser på masternivå med högskolepoäng.

Innovativt affärskapande – konsten att tänka nytt

Kursen behandlade vad kreativitet och innovation innebär, vad som krävs för att skapa ett kreativt klimat och det gavs en genomgång av kreativa metoder. Kursen behandlade också innovationsförmåga och strategiskt tänkande. Under kursens gång gavs flera verkliga exempel på företag med god innovationsförmåga.

Kursavslutning för ”Innovativt affärskapande – konsten att tänka nytt” på Skottorps slott, 2017. Foto: Henrik Barth

Självledarskap och coachande ledarskap för innovation

Kursen vände sig till företagare som vill utveckla sitt ledarskap och rådgivare som vill kompetensutvecklas inom ledarskapsområdet för att kunna möta framtidens utmaningar.

Kursen behandlade utmaningar och möjligheter med ledarskap, självledarskap samt coachande ledarskap Kursen fokuserade på hur företag och anställda kan utvecklas med hjälp av coachande ledarskap samt strategiskt och kritiskt tänkande.

Kursavslutning för "Självledarskap och coachande ledarskap för innovation", 2018.

Sidan uppdaterad 2018-10-02