Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Lönsam svensk livsmedelsproduktion

Projektet Hållbara affärsmodeller inom svensk lantbruk har bedrivits inom ramen för Högskolans temaområde Grön innovation och var ett av 16 projekt som tilldelades medel av Stiftelsen Lantbruksforskning. Projektet pågick mellan 2016–2018.

Syftet med detta projekt har varit att genomföra en kartläggning av hållbara affärsmodeller inom svenskt lantbruk både ekonomiskt (lönsamhet), ekologiskt och socialt. Projektet innehåller två delstudier, dels kvalitativa intervjuer med ägare och företagsledare på sex företag med hållbara affärsmodeller och olika typer av verksamhetsinriktningar, dels en survey i form av strukturerade telefonintervjuer med 1 143 företag som rapporterat in heltidsarbete och en omsättning på minst 1 miljon kronor för år 2014.

De hinder och möjligheter som påverkar förutsättningarna att utveckla hållbara affärsmodeller kan indelas i tre olika nivåer: (i) individen/företagaren, (ii) företaget/gården/platsen samt (iii) området/regionen.

Individens/företagarens attityder, perspektiv, kunskaper och förmågor påverkar om en situation betraktas som ett hinder eller en möjlighet. Det är väsentligt att individen betraktar sig som företagare i första hand (och inte producent).

Företaget/gården/platsen har ofta övertagits av tidigare generationer och utgör bostad för företagaren och familjen. Det ökar viljan att bedriva ett förvaltande hållbart företagande (stewardship).

Området/regionen har stor betydelse, eftersom närhet till större befolkningscentra och därmed slutkonsumenter, beslutsfattare och myndighets­personer ökar möjligheterna till samverkan mellan företag, organisationer och individer, vilket ökar förutsättningarna att utveckla hållbara affärsmodeller.

Individnivån är den avgörande nivån eftersom där avgörs om en situation är ett hinder eller en möjlighet. Individnivån är vidare den enda nivån som kan påverkas och vidareutvecklas genom inhämtande av kunskaper och erfarenheter samt utveckling av attityder. Det är därför angeläget att bidra till utveckling av individen genom utbildning och coaching.

Sidan uppdaterad 2018-09-12