Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-09-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Slututvärdering av landsbygdsprogrammet 2007–2013

På uppdrag av jordbruksveket har ett arbete med att göra en slututvärdering av landsbygdsprogrammet inletts.

Forskare inom Grön innovation ansvarar för att sammanställa den slutrapport som ska skickas till EU-kommissionen 2016. Forskare inom RISP, BLESS och CIEL kommer att bidra med sina respektive kompetenser i detta arbete.

Utvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007–2013 utförs av fyra temagrupper och sker på uppdrag av Jordbruksverket. Högskolan i Halmstad har helhetsansvaret för en av grupperna – vars uppdrag är att syntetisera de övriga tre gruppernas granskning i en slutrapport. I uppdraget ingår även att svara på övergripande frågeställningar.


Länk till mer information på Jordbruksverkets hemsidalänk till annan webbplats

Fakta: Landsbygdsprogrammen

Landsbygdsprogrammen är en del av EU:s strategi för att nå målen med den gemensamma landsbygdspolitiken. Varje program löper över sju år och finansieras gemensamt av Sverige och EU. De innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden.

Projektdeltagare

Jörgen Johansson, docent statsvetenskap

Marie Mattsson, docent miljövetenskap 

Stefan Weisner, professor biologi inriktning miljövetenskap

Mikael Jonasson, docent kulturgeografi

Mats Holmquist, universitetslektor arbetsvetenskap

Per-Ola Ulvenblad, universitetsadjunkt företagsekonomi

Sidan uppdaterad 2017-09-14