Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Examensarbeten

Studenter som går våra utbildningar får möjlighet att arbeta inom olika projekt under sin studietid hos oss. I slutet av programmen görs ett examensarbete med handledare och eventuellt i samarbete med en extern part. Vi har en lång tradition av dessa samarbeten och projekt vilket gör att kunskap och kontaktnät är väl uppbyggda inom akademins alla utbildningar.

Det finns många olika arenor som projekten visas upp och presenteras på. Ett av de mer välkända är den årliga utställningen, UTEXPO, där studenter visar upp sina examensarbeten under lättsamma former. Hit kommer besökare både från andra utbildningar men även ett stort antal intresserade företag.

En annan tradition är stipendieutdelningarna från Lektor Sten Fåhrés minnesfond som görs varje år i samband med UTEXPO. Här är det Utvecklingsingenjörsprogrammets studenter som har möjlighet att få sina projekt bedömda och prisade.

Varje år trycker vi upp kataloger från de olika utbildningarna där projekten presenteras samt de studenter som medverkat.

Sidan uppdaterad 2018-12-21