Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Fadderverksamhet

På ingenjörsutbildningarna på Högskolan i Halmstad deltar studenterna i fadderprogram. Från årskurs ett blir de tilldelade ett fadderföretag som följer dem under två år. Konceptet grundar sig på "trepartskonstellationen" där student, näringsliv och högskola samverkar och samarbetar.

För studenten innebär fadderverksamheten flera möjligheter. Studenten får tillfälle att använda teoretiska kunskaper från undervisningen i praktiska sammanhang. Som exempel kan nämnas företagsbesöken. De ger en unik möjlighet att få en helhetsbild av miljön och verksamheten i ett företag. Studenten får kontakter som kan vara till nytta både under studietiden och i det framtida yrket.

Genom fadderverksamheten får företagen tillgång till Högskolans kunskap och kompetens. Till exempel får de tillgång till rapporter studenterna skriver och tillgång till projekt studenterna utför i företagets regi.  
Företaget får tillfälle att lära känna studenterna och får även testa deras färdigheter i skarpa projekt, som kan leda till rekrytering. Fadderverksamheten är också en kontaktväg för företaget till Högskolan.

Sidan uppdaterad 2018-04-27