Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Självvärdering forskarutbildning i hälsa och livsstil, inriktning psykologi


1. Beslut om tid för handledning i forskarutbildningPDF (pdf, 220 kB)

2. Doktorandguiden

3a. Riktlinjer för uppföljning av forskarstuderandePDF (pdf, 41.2 kB)

3b.Uppföljningsrutiner vid forskarutbildning i hälsa och livsstilPDF (pdf, 880.8 kB)

4a.Riktlinjer planseminariumPDF (pdf, 46.1 kB)

4b. Bilaga 1 planseminariumPDF (pdf, 62.4 kB)

5a. Anmälan och beslut om halvtidseminariumPDF (pdf, 39.7 kB)

5b. Riktlinjer för halvtidsseminariumPDF (pdf, 56.5 kB)

5c. Halvtidsseminarium - Seminariets genomförandePDF (pdf, 45.2 kB)

5d. Protokoll vid halvtidsseminariumPDF (pdf, 64.8 kB)

6a. Anmälan och beslut om slutseminariumPDF (pdf, 40.3 kB)

6b. Riktlinjer för slutseminariumPDF (pdf, 56.5 kB)

6c. Slutseminarium - Seminariets genomförandePDF (pdf, 45.7 kB)

6d. Protokoll vid slutseminariumPDF (pdf, 66 kB)

7a. Riktlinjer för förhandsgranskningPDF (pdf, 42.1 kB)

7b. Intyg på genomförd förhandsgranskningPDF (pdf, 243.2 kB)

8. Introduktionskurs för doktorander 7,5 hpPDF (pdf, 59.4 kB)

9. Hälsa och livsstil 15 hpPDF (pdf, 48.6 kB)

10. Vetenskapsteori 4,5 hpPDF (pdf, 49.1 kB)

11. Vetenskapliga metoder - kvalitativ och kvantitativ design och metod inom området hälsa och livsstil 7,5 hpPDF (pdf, 63.2 kB)

12. Vetenskapliga metoder - fördjupning i kvalitativ och kvantitativ design och metod 7,5 hpPDF (pdf, 47.8 kB)

13. Tillämpad statistik - datahantering och analys i SPSS 3 hpPDF (pdf, 56 kB)

14. Riktlinjer särskilda doktorandmedelPDF (pdf, 52 kB)

15. Forskningsetik 3 hpPDF (pdf, 46.1 kB)

16. Struktur för stärkande av doktorandens studiesociala miljöPDF (pdf, 320.1 kB)

 

Sidan uppdaterad 2018-02-27