Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-11-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Vid Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI) bedrivs hälsorelaterad forskning inom omvårdnad, handikappvetenskap och psykologi med inriktning idrott.

Forskningen är tvärvetenskaplig och fokuserad kring tre teman: ”Delaktighet i ett föränderligt samhälle”, ”Förändringar i hälsa för grupper och individer” och ”Hälsa och hållbar uppväxt”. Avancerad forskning, både grundforskning och empirisk tillämpad forskning, bedrivs inom ämnet hälsa och livsstil med fokus på förhållandet mellan människans hälsa, levnadsvillkor och samhällets välfärdssystem.

Wigforssgruppen GHP IHF Tema Delaktighet i ett föränderligt samhälle Tema Förändringar av hälsa för grupper och individer Tema Hälsa och hållbar uppväxt Modell över CVHI:s forskning


CVHI har ett starkt samarbete med nationella och internationella forskare och forskargrupper samt en nära samverkan med det omgivande samhället omfattande både offentlig och privat verksamhet samt intresse- och brukarorganisationer. CVHI:s gränsöverskridande samarbete regionalt, nationellt och internationellt syftar till att bidra till att öka kunskapen om och finna lösningar på samtidens och framtidens utmaningar som människan står inför.

Nyheter

Kalender16 feb


08 mar
22 mar
 • Artikel i tidskrift
 • Andersen, Mark B., et. al., Ivarsson, Andreas (2016).
  A methodology of loving kindness : how interpersonal neurobiology, compassion, and transference can inform researcher–participant encounters and storytelling. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 8 (1), s. 1 - 20.

  Se post i DiVA DOI: 10.1080/2159676X.2015.1056827

 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Stambulova, Natalia (2016).
  Athletes’ Transitions in Sport and Life : Positioning New Research Trends within the Existing System of Athlete Career Knowledge. The Routledge international handbook of sport psychology. Routledge, New York, NY. .

  Se post i DiVA

 • Ryba, Tatiana, et. al., Stambulova, Natalia (2016).
  International sport psychology histories : Russia. The Routledge international handbook of sport psychology. Routledge, New York. NY. .

  Se post i DiVA

 • Stambulova, Natalia (2016).
  Theoretical developments in the career transition topic : Contribution of European sport psychology. Sport psychology in Europe at the start of the third millennium.. Elsevier, London. .

  Se post i DiVA

 • Stambulova, Natalia, et. al., Johnson, Urban, et. al., (2016).
  Student’s supervised practice on helping an elite Swedish golfer with performance and identity issues : Application of the Halmstad supervision model. Global Practices and Training in Applied Sport, Exercise, and Performance Psychology : A Case Study Approach. Psychology Press, Hove, East Sussex. .

  Se post i DiVA

Forskningsmiljöledare:

Professor Urban Johnsson

Sidan uppdaterad 2015-11-13