Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-03-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Vid Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI) bedrivs hälsorelaterad forskning inom omvårdnad, handikappvetenskap och psykologi med inriktning idrott.

Forskningen är tvärvetenskaplig och fokuserad kring tre teman: ”Delaktighet i ett föränderligt välfärdssamhälle”, ”Förändringar av hälsa för grupper och individer” och ”Hälsa och hållbar uppväxt”. Avancerad forskning, både grundforskning och empirisk tillämpad forskning, bedrivs inom ämnet hälsa och livsstil med fokus på förhållandet mellan människans hälsa, levnadsvillkor och samhällets välfärdssystem.

Modell över CVHI:s forskning Wigforss Hälsa och omvårdnad Hälsa och idrott Tema Delaktighet i ett föränderligt samhälle Tema Förändringar av hälsa för grupper och individer Tema Hälsa och hållbar uppväxt


CVHI har ett starkt samarbete med nationella och internationella forskare och forskargrupper samt en nära samverkan med det omgivande samhället omfattande både offentlig och privat verksamhet samt intresse- och brukarorganisationer. CVHI:s gränsöverskridande samarbete regionalt, nationellt och internationellt syftar till att bidra till att öka kunskapen om och finna lösningar på samtidens och framtidens utmaningar som människan står inför.

Nyheter från CVHI

Prenumerera på CVHI:s nyhetsbrev

E-postadress
Välj prenumeration
CVHI mejllista
Leveransformat


Kalender02 maj
02 maj
04 maj
 • Artikel i tidskrift
 • Malmborg, Julia, et. al., Bremander, Ann, et. al., (2017).
  Health status, physical activity, and orthorexia nervosa : A comparison between exercise science students and business students. Appetite, 109, s. 137 - 143.

  Se post i DiVA DOI: 10.1016/j.appet.2016.11.028

 • Stenling, Andreas, et. al., Ivarsson, Andreas, et. al., (2017).
  The only constant is change : analysing and understanding change in sport and exercise psychology research. International Review of Sport and Exercise Psychology, 10 (1), s. 230 - 251.

  Se post i DiVA DOI: 10.1080/1750984X.2016.1216150

 • Lindwall, Magnus, et. al., Ivarsson, Andreas, et. al., (2017).
  Stirring the motivational soup: within-person latent profiles of motivation in exercise. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 14 (4).

  Se post i DiVA DOI: 10.1186/s12966-017-0464-4

 • Manasatchakun, Pornpun, et. al., Choowattanapakorn, Tassana, et. al., (2017).
  Community nurses’ experiences regarding the meaning and promotion of healthy aging in northeastern Thailand. Journal of Holistic Nursing.

  Se post i DiVA DOI: 10.1177/0898010116688126

 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Henriksen, Kristoffer, et. al., Stambulova, Natalia (2017).
  Creating optimal environments for talent development : A holistic ecological approach. Routledge Handbook of Talent Identification and Development in Sport. Routledge. .

  Se post i DiVA

Forskningsmiljöledare:

Professor Petra Svedberg

Sidan uppdaterad 2017-03-22