Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Vid Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI) bedrivs hälsorelaterad forskning inom omvårdnad, handikappvetenskap och psykologi med inriktning idrott.

Forskningen är tvärvetenskaplig och fokuserad kring tre teman: ”Delaktighet i ett föränderligt välfärdssamhälle”, ”Förändringar av hälsa för grupper och individer” och ”Hälsa och hållbar uppväxt”. Avancerad forskning, både grundforskning och empirisk tillämpad forskning, bedrivs inom ämnet hälsa och livsstil med fokus på förhållandet mellan människans hälsa, levnadsvillkor och samhällets välfärdssystem.

Wigforss Hälsa och omvårdnad Hälsa och idrott Tema Delaktighet i ett föränderligt samhälle Tema Förändringar av hälsa för grupper och individer Tema Hälsa och hållbar uppväxt Modell över CVHI:s forskning


CVHI har ett starkt samarbete med nationella och internationella forskare och forskargrupper samt en nära samverkan med det omgivande samhället omfattande både offentlig och privat verksamhet samt intresse- och brukarorganisationer. CVHI:s gränsöverskridande samarbete regionalt, nationellt och internationellt syftar till att bidra till att öka kunskapen om och finna lösningar på samtidens och framtidens utmaningar som människan står inför.

Nyheter från CVHI

Kalender09 dec
14 dec
15 dec
 • Artikel i tidskrift
 • Stenling, Andreas, et. al., Ivarsson, Andreas, et. al., (2017).
  The only constant is change : Analysing and understanding change in sport and exercise psychology research. International Review of Sport and Exercise Psychology, 10 (1), s. 230 - 251.

  Se post i DiVA DOI: 10.1080/1750984X.2016.1216150

 • Ryba, Tatiana, et. al., Stambulova, Natalia, et. al., (2016).
  The work of cultural transition : an emerging model. Frontiers in Psychology, 7 (427).

  Se post i DiVA DOI: 10.3389/fpsyg.2016.00427

 • Konferensbidrag
 • Lindholm, Annelie, et. al., Bergman, Stefan, et. al., (2016).
  BMI Growth Patterns over First Five Years Differs between Children Being Obese and Overweight at Five Years of Age Compared with Normal/under Weight Children. 3rd International Conference on Nutrition & Growth, Vienna, Austria, March, 17-19, 2016.

  Se post i DiVA

 • Andersson, Linus (2016).
  Interventionist Aesthetics. Marcus Wallenberg International Symposium on Media and Transgression, Lund, Sweden, March 17th, 2016.

  Se post i DiVA

 • Bramsved, Rebecka, et. al., Regber, Susann, et. al., (2016).
  Parental education and income. Forte Talks, Nacka Strandsmässa, 8-9 march 2016, Stockholm, Sweden.

  Se post i DiVA

Forskningsmiljöledare:

Professor Petra Svedberg

Sidan uppdaterad 2016-11-16