Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-01-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Om självorganisering bland unga vuxna

Om självorganisering bland unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar

Mellan omsorgspaternalism och egenmakt? Om självorganisering bland unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar”

Projektets övergripande syfte är att öka kunskaperna om självorganiserade verksamheter för unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar i Sverige. Projektet ska beskriva och analysera betydelsen för deltagarna – det vill säga hur de upplever att deltagande i verksamheten påverkat exempelvis deras identifikationer och självbestämmande - likväl som verksamheternas karaktär och eventuella inflytande över samhällets/omgivningens attityder och bemötande.

Anslagsgivare:

Forte

Partner/samverkan:

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Halmstad och Malmö Högskola.

Projektdeltagare:

Magnus Tideman, projektledare (Professor, Högskolan i Halmstad)
Ove Mallander, forskare (Docent, Malmö Högskola)
Therése Mineur, forskare (Universitetslektor, Högskolan i Halmstad)
Susanne Bergh, forskningsassistent (Universitetsadjunkt, Högskolan i Halmstad)

Projektperiod: 2013–2016

Sidan uppdaterad 2017-01-09