Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-07-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Vid Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI) bedrivs hälsorelaterad forskning inom omvårdnad, handikappvetenskap och psykologi med inriktning idrott.

Forskningen är tvärvetenskaplig och fokuserad kring tre teman: ”Delaktighet i ett föränderligt samhälle”, ”Förändringar i hälsa för grupper och individer” och ”Hälsa och hållbar uppväxt”. Avancerad forskning, både grundforskning och empirisk tillämpad forskning, bedrivs inom ämnet hälsa och livsstil med fokus på förhållandet mellan människans hälsa, levnadsvillkor och samhällets välfärdssystem.

Wigforssgruppen GHP IHF Tema Delaktighet i ett föränderligt samhälle Tema Förändringar av hälsa för grupper och individer Tema Hälsa och hållbar uppväxt Modell över CVHI:s forskning


CVHI har ett starkt samarbete med nationella och internationella forskare och forskargrupper samt en nära samverkan med det omgivande samhället omfattande både offentlig och privat verksamhet samt intresse- och brukarorganisationer. CVHI:s gränsöverskridande samarbete regionalt, nationellt och internationellt syftar till att bidra till att öka kunskapen om och finna lösningar på samtidens och framtidens utmaningar som människan står inför.

Nyheter

Kalender

Inga kommande händelser
 • Artikel i tidskrift
 • Tideman, Magnus, et. al., Svensson, Ove (2015).
  Young people with intellectual disability – The role of self-advocacy in a transformed Swedish welfare system. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 10.

  Se post i DiVA Ladda ner fulltexten DOI: 10.3402/qhw.v10.25100

 • Leo, Francisco M., et. al., González-Ponce, Inmaculada, et. al., (2015).
  Role Ambiguity, Role Conflict, Team Conflict, Cohesion and Collective Efficacy in Sport Teams : A Multilevel Analysis. Psychology of Sport And Exercise.

  Se post i DiVA DOI: 10.1016/j.psychsport.2015.04.009

 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Stenling, Andreas, et. al., Ivarsson, Andreas, et. al., (2016).
  Cross-lagged panel modelling and latent growth curve modelling. An introduction to intermediate and advanced statistical analyses for sport and exercise scientists. John Wiley & Sons. .

  Se post i DiVA

 • Skagshöj, Matts (2015).
  Frihetens sköra blomma : Press- och tryckfrihet i krigets skuggland. Vinklade budskap – perspektiv på politisk kommunikation. Halmstad University Press, Halmstad. S. 159 - 177.

  Se post i DiVA Ladda ner fulltexten

 • Rapport
 • Trolle-Schultz Jensen, Jette, et. al., Urbas, Anders, et. al., (2015).
  Slutrapport i projektet Steget vidare, Varberg. 15 s.

  Se post i DiVA

Forskningsmiljöledare:

Professor Urban Johnsson

Sidan uppdaterad 2015-07-02