Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Matordning på recept

Matordning på recept (MoR) genom motiverande samtal (MI) och webbaserade hälsotjänster

Projektets övergripande syfte och må är att studera följsamheten till och effekterna av en interventionsmodell bestående av konceptet MoR med motiverande samtal och webbaserat stöd i vidmakthållandefasen vid viktminskning. Studien relaterar effekter av viktförändring till upplevd hälsa och välbefinnande, sömnlängd, sömnkvalitet samt riskmarkörer för hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Anslagsgivare:

Region Halland, Södra sjukvårdsregionen, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Projektdeltagare:

Jörgen Månsson, professor, Göteborgs universitet
Gunnar Johansson, professor, Högskolan i Halmstad
Cathrine Hildingh, professor, Högskolan i Halmstad
Håkan Berg, med.dr, Region Halland
Marie Lydell, med.dr, Högskolan i Halmstad
Marie Bräutigam-Ewe, doktorand, Göteborgs universitet

Cathrine Hildingh

Projektet förväntas vara avslutat 2017.

Sidan uppdaterad 2016-04-12