Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-07-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Vardagshjältar och vardagsjournalister

På kollisionskurs mellan olika intressen på olycksplatser

Vardagshjältar och vardagsjournalister är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om ett aktuellt välfärdsproblem där olika intressen kolliderar, i detta fall mellan allmänhet och professioner där olycksplatsen blir en del av arbetsplatsen.

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla kunskap och förståelse för frågor kring civilkurage, lagstiftning och etik, digitalisering och medialisering, samt arbetsmiljön vid olycksplatser och vad medialiseringen innebär för såväl ”blåljusaktörer” som journalister. Studien har två delar, dels analyser av mediernas innehåll som handlar om allmänhetens agerande vid olycksplatser samt olycksjournalistik, dels intervjuer med de professioner som bland annat har olycksplatser som en del av sin arbetsplats.

Anslagsgivare

Högskolan i Halmstad, CVHI 

Projektdeltagare

Ebba Sundin, docent i medie och kommunikationsvetenskap
Linus Andersson, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap
Carin Stahland-Nyman, universitetslektor socialmedicin
Henrik Stenberg, universitetslektor sociologi 

Ebba Sundin

Projektperiod 2016

Sidan uppdaterad 2016-07-08