Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-07-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Vårdval

Vårdval inom primärvården

– Åldersviktad ersättningsmodell och dess relevans i förhållande till vuxna med intellektuella funktionshinder

Syftet med projektet är att studera och analysera hur den åldersviktade ersättningsmodellen inom Vårdval Halland påverkar möjligheten att tillgodose behovet av vård till intellektuellt funktionsnedsatta personer.

 

Anslagsgivare:

Högskolan Halmstad, CVHI

Projektdeltagare:

Margaretha Norell Pejner, medicine doktor, hälsa och vårdvetenskap, Högskolan i Halmstad
Anders Urbas, filosofie doktor statsvetenskap, Högskolan i Halmstad

Projektperiod: januari 2015–december 2016

Sidan uppdaterad 2016-07-08