Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Framtidens vård och omsorg

Forskningens mål är att bidra till kunskap, förståelse och innovativa lösningar inom vård och omsorg för att ta vara på möjligheter och möta utmaningar med befolkningsökningar och migration, den åldrande befolkningen, den förväntade delaktiga patienten och den snabba teknikutvecklingen inom vård och omsorg.

Forskningsområdet innefattar projektklustren:

  • Äldres hälsa och self-management
  • Innovativa beslutsprocesser inom vård och omsorg
  • Transitionprocesser på micro-, meso- och macronivå

 

Pågående forskningsprojekt

Anhörigstöd i förändring

Delat beslutsfattande som metod för återhämtning

eMenthe

Health Sharing Cooperative (HSC)

Hälsofrämjande palliativ vård

Hälsovård i förändring

LIV-projektet

Lärande och äldre människor i hemmet

Samverkande virtuella system för aktiv hälsovård hos äldre

SCREAM - Kognition och ångest i akuta suicidala episoder

SISOM

Vårdval inom primärvården

Ingela Skärsäter.

Sidan uppdaterad 2018-06-19