Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Anhörigvård

Anhörigstöd i förändring

Syftet med projektet är att identifiera och utveckla möjligheter för att tillgodose anhörigas och närståendes behov av stöd i vardagen.

Projektet antar två perspektiv; tidsgeografiskt och det professionella stödets betydelse för anhörigvårdera och närstående.

Under 2017 är projektet i utredningsfas över socialt stöd och hälsa hos anhöriga i Halmstads kommun.

Partner/samverkan:

Halmstad kommun och Föreningen för anhörigvård i Halmstad

Projektdeltagare:

Kristina Ziegert, professor i omvårdnad
Andreas Ivarsson, doktor i psykologi

Projektperiod: februari 2015
– december 2017

Kristina Ziegert.

Sidan uppdaterad 2018-06-27