Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Delat beslutsfattande som metod för återhämtning

Delat beslutsfattande som en metod för att främja återhämtning hos personer med psykiska funktionsnedsättningar

Det övergripande syftet är att utveckla kunskap om, implementera och undersöka effekterna av en hälsofrämjande intervention som bygger på delat beslutsfattande för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Genom en deltagarbaserad design är brukare med egen erfarenhet av psykiska funktions­nedsättningar delaktiga under hela forskningsprocessen för att främja inflytandet och säkra kvaliteten av forskningen.

Anslagsgivare:

Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser CEPI, Socialstyrelsen, Forte, Region Dalarna

Partner/samverkan:

Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser CEPI, Region Dalarna, Joyn service design

Projektdeltagare:

Ulla-Carin Schöön, docent, Högskolan Dalarna
David Rosenberg, lektor, Umeå Universitet
Lars Wallin, professor, Högskolan Dalarna
Patrik Dahlqvist Jönsson, PhD, FoUU Halland
Mikael Sandlund, professor, Umeå Universitet
Karl-Anton Forsberg, lektor, Umeå Universitet
Katarina Grim, presumtiv doktorand, Karlstad Universitet
Tove Janarv, doktorand, Umeå Universitet
Maria Bendtsen, magisterstuderande, Malmö Högskola

Petra Svedberg.

Projektperiod: 2012–2017

Sidan uppdaterad 2018-09-11