Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

eMenthe

eMenthe – developing Masters’s level e-learning material in mental health

Utbildningsmaterialet eMenthe har i ett europeiskt samarbete utvecklat e-learning på masternivå inom psykisk ohälsa. På webbsidan (www.ementhe.eu/länk till annan webbplats ) finns evidensbaserad kunskap som fokuserar på tre områden inom psykisk ohälsa: tillfrisknande, prevention och familjearbete. Webbsidan finns tillgänglig för alla att använda, men främsta målgruppen är studenter, personal som arbetar i psykiatriska verksamheter samt brukare och närstående.

Anslagsgivare:

EU – Erasmus Life Long Learning.

Partner/samverkan:

Region Halland, RSMH Halland, Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser i Halland.

Partner/samverkan:

Tampere University, Finland (host); Trinity College, Irland; Utrecht University, Nederländerna; Turkuu University, Finland; University of Nottingham, Storbritannien.

Projektdeltagare:

Ingela Skärsäter, professor, Högskolan i Halmstad
Henrika Jormfeldt, docent, Högskolan i Halmstad
Patrik Dahlqvist Jönsson, klinisk lektor, Högskolan i Halmstad 
Nina Kilku, Tampere University, Finland
Ellilä Heikki, Tampere University, Finland
Lousie Doyle, Trinity College Dublin, Irland
Brian Keogh, Trinity College Dublin, Irland
Agnes Higgind, Trinity College Dublin, Irland
Theo Stickley, University of Nottingham, Storbritannien
Jan Sitvast, Hogeschool Utrecht, Nederländerna
Paivi Vuokila Oikkonen, Diaconia University of Applied Sciences, Finland
Marja-Liisa Läksi, Diaconia University of Applied Sciences, Finland

Ingela Skärsäter.

Projektperiod:
2013–2026

Sidan uppdaterad 2018-12-05