Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hälsovård i förändring

Projektets vision är att förändra det institutionella arrangemanget inom företagshälsovården och skapa andra arbetssätt än de som finns i dag. Visionen avser också att bidra till samverkande synergi där hälso- och affärsutveckling förenas inom en förstärkt kundnytta för såväl branschen som för anslutna företag och dess anställda. Syftet är att i samproduktion med Varbergshälsan identifiera och exploatera möjligheter för att möta morgondagens utmaningar inom företagshälsovård och därigenom skapa nya proaktiva förutsättningar för anslutna företag och dess anställda.

Frågeställningar: Hur konstrueras kundrollen på strategisk och operationell nivå inom företaget och vilka processer kan stödjas och vidareutvecklas med fokus på affärslogik och giltig affärsmodell?

Anslagsgivare:

KK-stiftelsen

Partner/samverkan:

Varbergshälsan AB, Varberg, Region Halland

Projektdeltagare:

Arne Söderbom, docent, Högskolan i Halmstad
Cathrine Hildingh, professor, Högskolan i Halmstad
Waymond Rodgers, professor, Högskolan i Halmstad
Kristina Ziegert, docent, Högskolan i Halmstad
Marie Lydell, med.dr, Högskolan i Halmstad

Projektet förväntas vara avslutat i december 2016.

Cathrine Hildingh

Kristina Ziegert

Sidan uppdaterad 2018-09-10