Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Lärande och äldre människor i hemmet

Övergripande syftet är att utveckla och implementera hållbart digitalt proaktivt stödsystem för att främja hälsa och välbefinnande hos personer med demenssjukdom och deras samboende i hemmet.

Delsyften är att:

  1. identifiera utmaningar och beskriva risker för våld i nära relationer
  2. utveckla och implementera digitaliserad intervention ”KRAFT-givande samtal” för personer med demenssjukdom och deras samboende
  3. utvärdera interventionen och dess effekter.

Anslagsgivare

Vårdforskning i Samverkan, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde.

Projektdeltagare

Karin Josefsson, Högskolan i Borås (),
Kristina Ziegert, Staffan Karlsson, Högskolan i Halmstad
Mia Berglund, Catharina Gillsjö, Rune Svanström, Högskolan i Skövde Holly Jimison, Northeastern University i USA och University of Brighton, UK.

Kristina Ziegert.

Projektperiod: 2017–2019

Sidan uppdaterad 2018-06-19