Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

LIV-projektet

LIV-projektet – en individanpassad levnadsvaneintervention för personer med
schizofreni. En kontrollerad studie

Syftet med studien är att undersöka effekter och kostnadseffektivitet av en levnadsvaneintervention på områdena fysisk aktivitet, kost, alkohol och tobak för personer med diagnosen schizofreni.

Anslagsgivare:

FoUU region Halland, Psykiatrin i Halland, KK-stiftelsen,

Partner/samverkan:

Psykiatrin Halland, socialförvaltningen i Halmstads kommun, Varbergs omsorg och förvaltningen för funktionsstöd i Kungsbacka kommun, Unilever och Eli Lilly Sweden AB

Projektdeltagare:

Patrik Dahlqvist Jönsson, PhD, Region Halland
Ing-Marie Carlsson, PhD, Högskolan i Halmstad
Helena Eriksson, PhD, Högskolan i Halmstad,
Anna Sandgren, PhD, Högskolan i Jönköping
Britt Hedman Ahlström, PhD, Mittuniversitetet
Gunnar Johansson, professor, Högskolan i Halmstad
Ingela Skärsäter, professor, Högskolan i Halmstad
Anders Anell, professor, Lunds universitet
Marjut Blomqvist, doktorand, Högskolan i Halmstad
Sofie Lundström, doktorand, Högskolan i Halmstad

Projektperiod: 2012–2018

Henrika Jormfeltd

Sidan uppdaterad 2018-09-11