Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Samverkande virtuella system för aktiv hälsovård hos äldre

Projektet har som syfte att öka äldre personens delaktighet i sin hälsa genom användning av virtuella system för visualisering av aktuell hälsostatus med koppling till interaktiv egenvårdsrådgivning. Målet är att utveckla samverkande virtuella system med avsikt att stärka den äldres delaktighet i sin egen hälsa, men även att egenvårdsrådgivning optimeras på bästa sätt. Implementering sker genom ett interaktivt personbundet uppföljningssystem som sammanställer olika hälsomått i relation till de äldres förmåga att skatta sin hälsa, och vara aktiva i egenvårdsprocessen. Forskningen är inriktad på äldre personer boende i Falkenbergs kommun, Skövde kommun och Örebro kommun.

Anslagsgivare:

Örebro Universitet, Hälsoakademi och Högskolan i Halmstad, CVHI.

Partner/samverkan:

Karolinska Institutet och Health Navigator, Stockholm.

Projektdeltagare:

Ann Langius Eklöv, professor, Karolinska Institutet
Carin Blomberg, docent, Örebro Universitet
Yvonne Wengström, docent, Karolinska Institutet
Irene Eriksson, lektor, Högskolan i Skövde
Carina Göransson, doktorand, Högskolan i Halmstad
Kristina Ziegert, professor, Högskolan i Halmstad

Kristina Ziegert.

Projektperiod: 2012–2019

Sidan uppdaterad 2018-06-19