Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskningsprojekt: SCREAM

SCREAM - Kognition och ångest i akuta suicidala episoder

SCREAM-projektet syftar till att utforska perspektiv på suicidalitet där akuta suicidala episoder är i fokus genom att tillämpa en modell från olycksfallsforskning.

Anslagsgivare:

Göteborg Center för Personcentrerad Vård (GPCC), Göteborgs universitet, ALF.

Partner/samverkan:

Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Region Halland.

Projektdeltagare:

Anna-Maria M Nilsson, Göteborgs universitet
Ingela Skärsäter, Högskolan i Halmstad
Anna Ehnwall, Region Halland
Margda Waern, Västra Götalandsregionen

Ingela Skärsäter.

Projektperiod: 2012–2019

Sidan uppdaterad 2018-06-19