Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Be a winner in elite sports and employment before and after athletic retirement

Högskolan i Halmstad deltar sedan januari 2017 i projektet ’Be a Winner in elite sports and Employment before and after athletic Retirement’ (B-WISER). Det är ett tvåårigt projekt som finansieras av Europeiska unionen och Erasmus+ programmet. Projektet syftar till att förbättra möjligheterna för tidigare elitidrottare att anställas på arbetsmarknaden.

Finansiering möjliggör att 13 samarbetspartners och 39 experter från sex EU-länder (Belgien, Tyskland, Italien, Slovenien, Spanien och Sverige) ges möjlighet att bedriva forskning om hur anställning av idrottare och före detta idrottare kan optimeras inom Europa.

I inledningsfasen kommer B-WISER identifiera befintliga strukturer och åtgärder för att stödja elitidrott och anställning. Därefter kommer projektet att identifiera den kompetens som idrottare behöver för att kombinera elitidrott och anställning på arbetsmarknaden, och även den kompetens de behöver för att framgångsrikt göra övergången från elitidrott till arbetsmarknaden i slutet av sin elitidrottskarriär.

I nästa fas undersöker B-WISER mervärdet för arbetsgivare att anställa (tidigare) elitidrottare. Projektet identifierar och utvecklar bästa praxis i de deltagande länderna för att optimera matchning mellan (tidigare) idrottare och (framtida) arbetsgivare. Projektet kommer ge utbildningsinstitutioner, idrottsförbund, arbetsgivare och yrkesvägledare i de deltagande länderna möjlighet att optimera stöd och vägledning kring elitidrott och anställning.

Samarbetspartners 

Partnerskapet består av universitet samt nationella och internationella olympiska och paralympiska kommittéer, så som Riksidrottsförbundet, Sveriges olympiska kommitté, Sverige paralympiska kommitté, Internationella olympiska kommittén och internationella paralympiska kommittén.

Utöver ovanstående samordnas experter på yrkesvägledning (Adecco Athletes Career program) och flertalet expert, bland annat inom HR och idrott av Prof. Paul Wylleman vid Vrije Universiteit i Bryssel.

Högskolan i Halmstad representeras av Professor Natalia Stambulova, Professor Urban Johnson och doktorand Johan Ekengren. Tillsammans bidrar de med sitt kunnande och sina erfarenheter till projektet.

Sidan uppdaterad 2018-06-19