Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Nordic Master in Adapted Physical Activity

Syfte och mål med projektet är hur man kan främja och stimulera personer med funktionshinder och begränsad rörlighet att utifrån sina egna villkor skapa en livslång hållbar relation till idrott och fysisk aktivitet.

Anslagsgivare:

Nordiska ministerrådet för högre utbildning (NORDPLUS).

Partner/samverkan:

Lithuanian Sports University, Lithuania; Halmstad University, Sweden; HAAGA-HELIA University of Applied Sciences, Finland; Latvian Academy of Sport Education (LV), Latvia.

Kontaktperson: Lars Kristén.

Projektdeltagare:

Jurate Pozeriene, Lithuanian Sports University, Lithuania
Lars Kristén, Halmstad University, Sweden
Jyrki Vilhu, HAAGA-HELIA University of Applied Sciences, Finland
Ditte Sörensen, Halmstad University, Sweden
Aija Klavina, Latvian Academy of Sport Education (LV), Latvia

Lars Kristén.

Projektperiod: 2014–2017

Sidan uppdaterad 2018-06-19