Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Puls för lärande och hälsa

En praktiknära forskningsstudie i samarbete mellan FoUrum utbildning, Kommunal utveckling, Jönköpings län och Högskolan i Halmstad. Skolor från åtta kommuner i länet deltar i studien: Aneby, Eksjö, Gislaved, Habo, Nässjö, Mullsjö, Tranås och Vaggeryd.

Samtliga åtta kommuner har infört eller kommer att införa pulshöjande fysisk aktivitet på schemat för elever på mellan- och/eller högstadiet (i någon/några skolor per kommun) utöver ämnet Idrott och hälsa. Den pulshöjande aktiviteten (20 minuter i pulszonen) sker tre gånger per vecka de dagar då eleverna inte har det ordinarie ämnet Idrott och hälsa. Det innebär att eleverna får daglig fysisk aktivitet på schemat.

Bakgrund
Det har skett en hel del nedskärningar i skolämnet Idrott och hälsa och det är på grund av förändringar i läroplanen som tid för skolämnet Idrott och hälsa har minskat i Sverige. Samtidigt finns det evidens på att fysisk aktivitet avtar kraftigt under de tidiga tonåren.

Det finns mycket kunskaper om att fysisk aktivitet har gynnsamma effekter på hälsan och att forskning även visar på att det finns ett positivt samband mellan fysisk aktivitet/fitness och kognitiva samt akademiska prestationsförmågor hos barn och ungdomar inklusive ökad koncentration. Nyare forskning visar att det är framförallt systematiska träningsprogram av en kraftig/aerob karaktär (pulshöjande aktivitet) som är viktiga för barn för att de ska kunna förbättra minnet och kunna möta utmaningar både i och utanför klassrummet. Det är således inte den vardagliga fysiska aktiviteten, exempelvis 60 minuter om dagen som har visat sig ge den effekten. Det finns dock en ytterst begränsad kunskap som fångar elevers och lärares erfarenheter av en satsning på ökad fysisk aktivitet och ingenting gällande pulshöjande aktivitet. Kunskap om elevers och lärares erfarenheter av projektet är av stor vikt, eftersom det ger en inblick såväl i villkor och förutsättningar som upplevda hinder och möjligheter i projektet.

Syfte
Syftet med forskningsprojektet är därför att, på vetenskaplig grund, generera kunskaper om upplevelser och föreställningar av en satsning på pulshöjande fysisk aktivitet (kraftig/aerob karaktär) i skolan.

 

Kontaktpersoner

Forskningsledare: Eva-Carin Lindgren, Högskolan i Halmstad. eva-carin.lindgren@hh.se

Linn Håman, Högskolan i Halmstad linn.haman@hh.se

Katarina Haraldsson, FoUrum utbildning, Kommunal utveckling, Jönköpings län, katarina.haraldsson@rjl.se

Sidan uppdaterad 2018-06-19