Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Barns hälsa och livsstil

Avsikten är att utveckla ett tvärvetenskapligt forskningsområde som har ett holistiskt perspektiv på barns (0–19 års ålder) hälsa och livsstil. Övergripande syftar detta till att genom longitudinella studier fördjupa kunskapen om faktorer som påverkar barns fysiska, psykiska och sociala välbefinnande, samt tillämpa denna kunskap genom utveckling och implementering av interventioner som på individ-, grupp- och samhällsnivå skapar förutsättningar för en hållbar uppväxt.

Anslagsgivare:

Rektors strategiska medel, Högskolan i Halmstad

Partner/samverkan:

Forskare i temat Hälsa och hållbar uppväxt

Projektdeltagare:

Stefan Bergman, adjungerad professor i hälsa och livsstil, Högskolan i Halmstad
Ann Bremander, docent i experimentell reumatologi, Högskolan Halmstad 
Sara Högdin, doktor i socialt arbete, Högskolan i Halmstad
Jens Nygren, docent i medicinsk vetenskap, Högskolan i Halmstad
Petra Svedberg, docent i omvårdnad, Högskolan i Halmstad

Sidan uppdaterad 2018-06-19