Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Give Me a Break

Give Me a Break – digitalt kamratstöd för barn med cancer

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om sociala
interaktioners betydelse för barn i utsatta situationer samt att utveckla system för kamratstöd mellan barn i behov av särskilt stöd. Forskningsprojektet använder sig av en deltagarstyrd design där forskarna arbetar tillsammans med barn från målgruppen.

Anslagsgivare:

Vetenskapsrådet, Barncancerfonden, Forte, Formas, Vinnova, KK-stiftelsen, Svensk Sjuksköterskeförening

Partner/samverkan:

Region Skåne, Region Halland, Hello There, CP+B Europe, CELL och Carmona AB.

Projektdeltagare:

Petra Svedberg, docent i omvårdnad, Högskolan i Halmstad
Pontus Wärnestål, lektor interaktionsdesign, Högskolan i Halmstad
Karin Enskär, professor i omvårdnad, Högskolan i Jönköping
Eva-Lena Einberg, doktorand i omvårdnad, Högskolan i Halmstad
Susanne Lindberg, doktorand interaktionsdesign
Caroline Karlsson, visuell designer
Mattias Gunnarsson, visuell designer
Cecilia Garell, utredare och magisterstudent

Jens Nygren.

Projektperiod: 2011–2017

Sidan uppdaterad 2018-09-11