Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Halmstadprojektet

Halmstadprojektet – en deltagarstyrd intervention för att främja barns psykiska hälsa

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla kunskap om hälsofrämjande faktorer för barns psykiska hälsa samt designa och utvärdera en deltagarbaserad intervention för att främja barns psykiska hälsa i Halmstad kommun.

Anslagsgivare:

Halmstads kommun, Ljungbergska stiftelsen, Länsförsäkringar, Region Halland, Svensk Sjuksköterskeförening

Partner/samverkan:

Halmstads kommun, Region Halland

Projektdeltagare:

Sara Högdin, doktor i socialt arbete, Högskolan i Halmstad
Marie Wilhsson, doktorand i omvårdnad, Högskolan i Halmstad
Maria Nyholm, doktor i folkhälsovetenskap, Högskolan i Halmstad
Sofia Persson, projektledare och magisterstudent
Caroline Karlsson, visuell designer
Mattias Gunnarsson, projektkoordinator

Sidan uppdaterad 2018-09-11