Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hälsa och jämlika uppväxtvillkor

Barns deltagande i stadsplanering

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om hur hälsa kan främjas på individ-, grupp- och samhällsnivå för att motverka ojämlikheter i hälsa och levnadsvillkor hos barn och ungdomar. En viktig del i detta är att fastställa principer och strategier för barns deltagande i stads- och samhällsplanering och att undersöka betydelsen av ett sådant deltagande för utformningen av den urbana miljön och för barns sociala kapital och hälsa. 

Anslagsgivare:

KK-stiftelsen.

Partner/samverkan:

Folkhälsomyndigheten, Affecta AB samt Krook & Tjäder.

Projektdeltagare:

Pontus Wärnestål, doktor i informatik, Högskolan i Halmstad 
Maria Nyholm, doktor i folkhälsovetenskap, Högskolan i Halmstad 
Katrin Hutton Häggström, doktorand i omvårdnad, Högskolan i Halmstad 
Mikael Ahlborg, doktorand i omvårdnad, Högskolan i Halmstad

Petra Svedberg.

Jens Nygren.

Projektperiod: 2014–2020

Sidan uppdaterad 2018-09-11