Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

ONCIRI

Open norm critical innovation for relational inclusion (ONCIRI)

Det övergripande syftet med projektet är att gemensamt utveckla och utvärdera idrottsredskap för barn med och utan funktionsnedsättningar tillsammans med Eleiko Group AB och Rantzows Sport AB genom samverkan med barn, lärare och företags tekniska personal. Projektet avser att öka delaktigheten inom området idrott och hälsa i skolan samt stärka företagens varumärken genom att utveckla idrottsredskap för inkludering.

Anslagsgivare:

Vinnova

Partner/samverkan:

Eleiko Group AB, Rantzows Sport AB och grundskolor i Halmstad kommun

Projektdeltagare:

Lars Kristén (projektledare), Högskolan i Halmstad 
Mikael Jonasson, Högskolan i Halmstad 
Bodil Klingvall, Högskolan i Halmstad
Stefan Andersson, Rantzows Sport AB
Anders Bohman, Rantzows Sport AB 
Lotta Havdrup, Rantzows Sport AB 
Anders Ericsson, Eleiko Group AB
Erik Blomberg, Eleiko Group AB
Camilla Schough, Eleiko Group AB

Projektperiod: 2015–2018

Lars Kristén.

Sidan uppdaterad 2018-09-10