Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

Övergripande syfte och mål: Att kartlägga och följa naturalförloppet av hälsa och sociala funktionsförmåga hos barn och ungdomars diagnosticerade med Tvångssyndrom (OCD).

Anslagsgivare:

ALF

Partner/samverkan:

Universitet i Oslo

Projektdeltagare:

Karin Holmgren Melin, doktorand, Göteborgs universitet
Ingela Skärsäter, Högskolan i Halmstad
Bente S Mowart Haugland, Universitet i Oslo
Tord Ivarsson, Göteborgs universitet

Projektperiod: 2012–2018

Ingela Skärsäter.

Sidan uppdaterad 2018-06-19