Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-04-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Publikationer Åke Nilsén

Nilsén, Å (2008) "Riskfyllda filosofiska analyser" www.Idrottsforum.orglänk till annan webbplats (recension)

 
Nilsén, Å (2008) "Sportdykaren och den rätta manligheten" i Sociologisk forskning 1-2008  

 
Nilsén, Å & Wikdahl, M (red.) (2007) Idrott i förändring — en flervetenskaplig antologi om idrottens betydelse för hälsa, identitet och kultur i det senmoderna samhället, ICLU Skriftserie 1, Lunds universitet, Lund,

 
Nilsén, Å & Wikdahl, M (2007) "Inledning: Idrott i förändring" i Nilsén, Å & Wikdahl, M (red.) Idrott i förändring, ICLU Skriftserie 1, Lunds universitet, Lund

 
Nilsén, Å (2007) "Äventyrssporter - om upplevelse och prestation i nya sammanhang, exemplen klättring och sportdykning" i Nilsén, Å & Wikdahl, M (red.) Idrott i förändring, ICLU Skriftserie 1, Lunds universitet, Lund

 
Nilsén, Å (2007) "Upptrampade stigar och nyfunna vägar — motionsvanor i det senmoderna samhället" i Nilsén, Å & Wikdahl, M (red.) Idrott i förändring, ICLU Skriftserie 1, Lunds universitet, Lund

 
Nilsén, Å (2006) "Försiktig introduktion till klättring" www.Idrottsforum.orglänk till annan webbplats (recension)

 
Nilsén, Å (2005) "Att bli stannandes kvar — om vardagsstrategier i opposition mot modernitetens upplösande krafter" i Knoll, T & Witt, A-K (red.) Ensam tillsammans — senmodernitet, gemenskap, individualisering, Studentlitteratur, Lund

 
Nilsén, Å (2004) "Kritisk idrottssociologi" www.Idrottsforum.orglänk till annan webbplats (recension)

 
Nilsén, Å (2000) En empirisk vetenskap om duet — om Alfred Schutz bidrag till sociologin, Lund Dissertations in Sociology 34, Sociologiska institutionen, Lunds universitet

 
Nilsén, Å (1998) “Simulation and the intersubjective creation of meaning" i Paideusis — Journal for Interdisciplinary and Cross-Cultural vol. 1,

 
Nilsén, Å (1997) "Sociologiska föreningen i Lund 1936-1940" i Hansen et al (red.) Sociologi i tiden — bakgrund, utveckling, framtid: Sociologisk forskning 1-2/97, Daidalos, Göteborg

 
Nilsén, Å (1996) "Det liberala korståget" i Zenit nr 4 1996 (134), Lund

 

 
Konferenspapers
 
Nilsén, Å "The Second Skin — Technology and Masculinity in the Context of Scuba Diving" European Sociological Association (ESA) 8:th conference, 3-7 september 2007, Glasgow, 2007
 
Nilsén, Å "Inkludering och exkludering inom sportdykning - om normativ individualisering och den ideala maskuliniteten" Sociologförbundets årsmöte 8-9 februari 2007 i Lund, 2007
 
Nilsén, Å "Adventure sports and the promotion of the ideal masculinity - inclusion and exclusion in scuba-diving" World Congress of Sociology, 23-29 July, Durban ,South Africa, 2006
 
Nilsén, Å  "Äventyrssporter — individualiserad gemenskap"
Paper presenterat på Sociology of Sportssession, Nordic Sociology Congress, Malmö, 2004

 
Nilsén, Å "Simulation and Subjectivity — on mediated relations in cyberspace"
Paper presenterat på European Sociological Association (ESA) kongress i Essex, 1997

 
Nilsén, Å “Rummets primat — ett försök till en lösning på Derridas kritik av närvarons metafysik med hjälp av Marleau-Ponty"
Paper presenterat vid Nordiska Sommaruniversitetets (NSU) sommarsession på Island, 1995

 
Nilsén, Å “Simulation and the intersubjective creation of meaning"
paper presenterat på European Sociological Association (ESA) kongress i Budapest 1995

 
 

 

Sidan uppdaterad 2008-04-15