Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-04-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Publikationer Anders Nelson

 • Nelson, A. & Nilsson, M. (2002). Det massiva barnrummet — Teoretiska och empiriska studier av leksaker. Avhandling i Pedagogik. Lärarutbildningen, Malmö Högskola.
 • Nelson, A., Berg, L-E., & Svensson, K. (Red) (2003) Toys as Communication. Toy Research in the Late twentieth Century, Part 2. Selection of papers presented at the 2nd International Toy Research Conference, Halmstad University ,Sweden June 1999.
 • Berg, L-E., Nelson, A., & Svensson, K. (Red) (2003). Toys in Educational and Socio-cultural Contexts. Toy Research in the Late twentieth Century, Part 1. Selection of papers presented at the International Toy Research Conference, Halmstad University ,Sweden June 1996.
 • Nelson, A. & Nilsson, M. (2003). Methodological aspects and results from an inventory of toys in 152 children´s rooms. In: A Nelson, L-E Berg & K Svensson (Eds.) Toys as Communication. Toy Research in the Late twentieth Century, Part 2. Selection of papers presented at the 2nd International Toy Research Conference, Halmstad University ,Sweden June 1999.
 • Nelson, A. & Nilsson, M. (2004). Världen sedd genom leksaksvärlden. LOCUS — tidskrift för barn och ungdomsvetenskap (1-04). Centrum för Barn och ungdomsvetenskap, Lärarhögskolan i Stockholm.
 • Nelson, A. (2005). Children´s Toy Collections in Sweden — A Less Gender-Typed Country? Sex Roles, 52, 93-102.
 • Nelson, A. (2005). Toy-play as mediated action. A Pilot Study of 4- and 5-Year-Old Children´s Play with Human Figures. Paper presenterat vid ITRA 4th World Congress, Alicante ,Spain, July 6-8.
 • Nelson, A. & Svensson, K. (2005). Barn och leksaker i lek och lärande. Stockholm: Liber.   
 • Berg, L-E. & Nelson, A. (2006). Identitet och genus i lek med dockor och figurer i förskolan. Nordisk Pedagogik 2, 124-138.
 • Nelson, A. & Svensson, K. (2006). Maskingevär och rosa tyll. Socialpolitik 2, 44-46.
 • Nelson, A. (2006). Leksaker — en könsstereotyp värld. Tidningen förskolan 1(31), 12-17.
 • Nelson, A. & Bengtsson, J. (2006, mars). The "what" and the "how" in undergraduate students and teachers´ discourses about educational sciences courses. Paper presenterat vid the 34th Congress of the Nordic Educational Research Association, 9-11 mars, 2006.
 •   Nelson, A. (2007). Meningserbjudanden kring genus i barns leksaker — om lek som medierad handling. I: A Banér (Red.) Barns lek, makt och möjlighet. Centrum för barnkulturforskning 39, s 145-158. Stockholms Universitet.
 • Nelson, A. (2007, mars). Gender Differences in Educational Sciences Students´ Pre-University Grades, Actorship and Achievement. Paper presenterat vid NFPF/NERA Nordic Perspectives of Lifelong Learning in the New Europe — comparative considerations of the educational spacelänk till annan webbplats. Turku ,Finland 15-17 mars 2007.
 • Nelson, A. & Bengtsson, J. (2008). Undergraduate students´ actorship in studying an educational sciences course in a Swedish context. Higher Education Research and Development 3(27), 187-189.
 • Nelson, A. (2008). Looking into one´s own practice — A Swedish Study on Gender in Educational Sciences. Journal of Further and Higher education 2(32), 139-149.
 • Nelson, A., Björk, P., Trolle-Schultz Jensen, J., Nilsson, M., Witt, A-K. (2009). De första "Bolognastudenterna" — om aktörskap, yrkesorientering och bildning i programutbildningar - Delrapport från projektet Före, under och efter utbildningen på Högskolan i Halmstad 2007-2012. Forskning i Halmstad Nr 18.PDF (pdf, 1.7 MB)
 • Witt, A-K, Nelson, A & Björk, P (2010) Durable and increasing gender segregation in higher education: Students´ motives for applying to University degree programs. Paper presenterat vid XVII ISA World Congress of Sociology Sociology on the Move, Gothenburg, Sweden, 11 - 17 July, 2010
 • Witt, A-K, Nelson, A & Björk, P (submitted) What mystic demon directs students´ choice of degree program? - on gender segregation in higher education --
Sidan uppdaterad 2008-04-04