Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-09-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Publikationer Barbro Boström

  • Boström, Barbro (2003) Acute postoperative and cancer-related pain management. Patients experiences and perceptions in relation to health-related quality of life and the multidimensionality of pain. Doktorsavhandling . Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet. Lund

Artiklar som ingår i avhandling:

  • I. Boström B, Ramberg T, Davis B, Fridlund B. (1997) Survey of postoperative patients´ pain management.Journal of Nursing Management, 5, 341-349 
  • II. Boström B, Sandh M, Lundberg D, Fridlund B. (2003) A comparison of pain and health related quality of life between two groups of cancer patients with differing average levels of pain. Journal of Clinical Nursing, 12, 726-735
  • III. Boström B, Hinic H, Lundberg D, Fridlund B. (2003) Pain and health related quality of life among cancer patients in final stage of life: A comparison between two palliative care teams. Journal of Nursing Management, 11,189-196
  • IV. Boström B, Sandh M, Lundberg D, Fridlund B. (2004) Cancer patients´ experiences of carerelated to pain management, before and after referral to palliative care.   European Journal of Cancer Care, 13, 238-245
  • V. Boström B, Sandh M, Lundberg D, Fridlund B. (2004) Patients with cancer-related pain, in palliative care and their perceptions of pain management. Journal of Advanced Nursing, 45(4), 410-419.                                                                                                             

__________

  • Stålhammar A, Boström B. (2008) Policies for labour management — existence and content. Scand J Caring Sci, 22; 259-264
  • Elovsson M, Boström B (2011)Sjuksköterskors upplevelse av smärtbehandling av äldre personer i kommunal hälso-och sjukvård. Vård i Norden,4;10-15
Sidan uppdaterad 2008-09-10