Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-03-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Publikationer Hansi Hinic

Books:

Hinic, H (1999). Koncentration och det inre samtalet. In Carlsson, B., Fallby, J., Hinic, H, Lindwall, M., Ryberg, L., & Wetterstrand F. (1999). Tankens Kraft- Idrottspsykologi i teori och praktik (pp. 102-117). SISU Idrottsböcker AB, Idrottens Hus, Farsta.

Hinic, H. (2007). Barns och ungdomars psykologiska utveckling (English: Children and youth psychological development). In Redelius et. al. (2007), Idrottsledare för barn och ungdomar (English: Sport coaches for children and youth). (pp. 67-94). SISU Idrottsböcker. Idrottens hus, Stockholm.

 
Articles, Chapters, & Abstracts:

Kristén, L., Patriksson, G., Baigi, A., Hinic, H., & Fridlund B. (2003). Influence of sport programs´ participation on health and socialization of children and adolescents with physical disabilities. In L. Kristén, Possibilities offered by intervention sports programs to children and adolescents with physical disabilities (pp.1-25). Luleå: Luleå Universitet of Technology.

Johnson, U., Carlsson, B., Hinic, H., & Lindwall, M. (2003). Psychological reactions to injury among competitive athletes, youth athletes and exercisers compared to a non-injured reference group. Aktuell Beteendevetenskaplig Idrottsforskning, 37-48

Boström, B., Hinic, H., Lundberg, D., & Fridlund, B. (2002). Pain and health related quality of life among cancer patients on final stage of life: A comparison between two palliative care teams. Journal of Nursing Management, 1-8.
 
Hinic, H., Gustavsson, H. (2004). Avhopp från idrotten. Varför och vid vilken ålder slutar flickor och pojkar vara med i en idrottsförening? (English: Drop-out from sport. Why and at what age do girls and boys drop-out from sport?). Aktuell Beteendevetenskaplig Idrottsforskning, 25-43.

Hinic, H., & Hassmén, P. (2001). Idrottsmotivation, självkänsla och ledarstöd inom barn- och ungdomsidrotten (English: Sports motivation, self-esteem and coach´s support in child and youth sport setting), Aktuell Beteendevetenskaplig Idrottsforskning, 81-88.

Hinic, H. (2001). Självkänsla inom ungdomsidrotten (English: Self-esteem in youth sport), Svensk Idrottsforskning, 4, 32-35.

Billing, N, Carlsson, B, Hannula, R,  Hinic, H, & Svensson, R (2003). Manualen för ökad fysisk aktivitet under skoldagen (English: Increased physical activity in the regime of the school day). Halmstad: Hallands Idrottsförbund.

Hinic, H., Hanulla., R., & Johnson, U. (2007). Handslaget: En utvärdering av Hallandsmodellen uifrån skolan(English: Handslaget, an evaluation of Halland model from a school perspective). I A. Forsberg (Red), Svensk idrottsforskning, nr 3/4 (pp. 58-61). Centrum för idrottsforskning, Stockholm.

Hinic, H., Hanulla, R., & Johnson, U. (2007. Handslaget: Idrottens samverkan med skolan: En utvärdering av Hallandsmodellen. I L-M Engström (Red), Forskning om handslagets genomförande och resultat: En utvärderande sammanställning. Riksidrottsförbundet. Projekt nr. 2007:10.

Hinic, H., & Lindgren, E-C. (2005). Toppningsstudien: En kvalitativ analys av barns och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrotten (English: Selecting the best, a qualitative analyses of childrens and coaches opinion about hur teams are constituted in child sport). Riksidrottesförbundet, FoU-rapport 2005:4.

 
PARTICIPATION IN INTERNATIONAL CONFERENCES AND CONGRESSES:

Carlsson, B.A., & Hinic, H. (2000). Peers influence as socialization agents. In B.A Carlsson, U, Johnson & F. Wetterstrand. Proceedings of the Sport Psychology in the New Millennium Conference.  (pp. 116-119), Centre for Sport Science, Halmstad University ,Sweden, 24-27 May.

Lundqvist, C., & Hinic, H. (2000). Swedish soccer coaches´ perceptions of youth sport. In A. Papaioannou, M. Goudas & Y. Theodorakis, International Society of Sport Psychology, 10th World Congress of Sport Psychology, (pp. 53-55).DemocritusUniversityofThrace , UniversityofThessaly, Hellenic Society of Sport Psychology.

Hinic, H. (2003). Relation between self-esteem and motivational factors among sport participant boys. European Sport Psychology Federation (FEPSAC), 11th European Congress on Sport Psychology (pp. 108-110), Copenhagen, FESPAC

Carlsson, M., Ekmark, B., & Hinic, H. (2008). Reasons why 18-19 year old male football players in the elite programme “Tips elite" drop out from sport. . In B. Carlsson, U. Johnson., &N Stambulova(Eds.) Proceedings of the Nordic Conference: Health, participation.

Hinic, H., Grönvall, K., & Sjöholm, E. (2008). Relation between overweight physical activity, perceived health and living with overweight among youth: A halftime evaluation. In B. Carlsson, U. Johnson., &N Stambulova(Eds.) Proceedings of the Nordic Conference: Health, participation.

 

 
 

Sidan uppdaterad 2009-03-27