Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-07-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Publikationer Henrika Jormfeldt

Publicerade refereegranskade vetenskapliga artiklar

1.  Jormfeldt, H. (2014).  Perspectives on health and well-being in nursing. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 9: 23026 -

2.  Dahlqvist Jönsson, P., Nunstedt, H., Johansson Berglund, I., Hedman Ahlström, B., Hedelin, B., Skärsäter, I., Jormfeldt, H. (2014).   Bringing concepts into praxis – the challenge of health-promotion in mental health nursing.   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 9. doi: 10.3402/qhw.v9.22945.

3.  Jormfeldt, H., Svensson, B., Hansson, L. & Svedberg, P. (2014). Relatives’ experiences of the Psychiatric Rehabilitation Approach from Boston University. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 9: DOI 0.3402/qhw.v9.22918

4.  Jormfeldt, H., Svensson, B., Hansson, L. & Svedberg, P. (2014). Clients’ experiences of the Psychiatric Rehabilitation Approach from Boston University. A qualitative study.   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 9: 10.3402/qhw.v9.22916.

5.  Svedberg, P., Svensson, B., Hansson, L., & Jormfeldt, H. (2013). A two-year follow-up study of people with severe mental illness involved in psychosocial rehabilitation. Nordic Journal of Psychiatry.   Early Online: 1–8. DOI: 10.3109/08039488.2013.851737.

6.  Jormfeldt, H., Rask, M., Brunt, D., Bengtsson, A., & Svedberg, P. (2013). Staffs’ experiences of a person-centered health education group intervention among people with a persistent mental illness. Issues in Mental Health Nursing, 34, 488–496.

7.  Öijervall, J., & Jormfeldt, H. (2013). Promoting factors for professional development in process oriented group supervision. Nurses experiences after completed nursing degree. Vård i Norden, 33 (1), 9-13.

8.  Jormfeldt, H., Brunt, D., Rask, M., Bengtsson, A., & Svedberg P. (2012). Experiences of a person-centred health education group intervention. A qualitative study among people with a persistent mental illness. Issues in Mental Health Nursing, 33 (4), 209-216.

9.  Hansson, L., Jormfeldt, H., Svedberg, P., & Svensson, B. (2011). Mental health professionals’ attitudes towards people with mental illness – Do they differ from attitudes held by people with mental illness? International Journal of Social Psychiatry, doi: 10.1177/0020764011423176

10.  Jormfeldt, H., Hansson, L., & Svensson, B. (2011). Differences in self-reported importance of elements of health and subjectively experienced health among outpatients in community mental health services. The Archives of Psychiatric Nursing, 25(5), e19-26.

11.  Jormfeldt, H. (2011). Supporting positive dimensions of health, challenges in mental health care. Int J Qualitative Stud Health Well-being, 6, 7126 - DOI: 10.3402/qhw.v6i2.7126

12.  Jormfeldt, H. (2010). Attitudes towards health among patients and staff in mental health services: a comparison of ratings of importance of different items of health. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 45, 225-231.

13.  Jormfeldt, H., Arvidsson, B., Svensson, B., & Hansson, L. (2008). Construct validity of a health questionnaire intended to measure the subjective experience of health among patients in mental health services. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 15, 238-245.

14.  Jormfeldt, H., Svensson, B., Arvidsson, B., & Hansson, L. (2008). Dimensions and reliability of a questionnaire for evaluating subjective experience of health among patients in mental health services. Issues in Mental Health Nursing, 29, 51-62.

15.  Jormfeldt, H., Svedberg, P., Fridlund, B., & Arvidsson, B. (2007). Perceptions of the concept of health among nurses in mental health services: A phenomenographic study. International Journal of Mental Health Nursing, 16, 50-56.

16.  Svedberg, P., Jormfeldt, H., Fridlund B., & Arvidsson, B. (2004). Perceptions of the concept of health among patients in mental health nursing. Issues in Mental Health Nursing, 25: 723-736.

17.  Jormfeldt, H., Svedberg, P., & Arvidsson, B. (2003). Nurses’ conceptions of how health processes are promoted in mental health nursing. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 10, 608-615.

18.  Svedberg, P., Jormfeldt, H., & Arvidsson, B. (2003). Patients’ conceptions of how health processes are promoted in mental health nursing. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 10, 448–456.

Avhandling

19.  Jormfeldt, H. (2007). Dimensions of health among patients in mental health services. Lund: Department of Health Sciences, Faculty of Medicine, Lund University. Available at:

http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=548624länk till annan webbplats

Andra vetenskapliga publikationer

20.  Jormfeldt, H. (2009). Dimensions of health among patients in mental health services. Bulletin of the medical institute after G. Mehrabyan, 5, 150-151.

21.  Hansson, L., Jormfeldt, H., Svedberg, P., & Svensson B. (2011). Utvärdering av rehabiliteringsprojektet i psykiatrin i Halland. Rapport del 1. Uppföljning av klienter och närstående.

22.  Hansson, L., Jormfeldt, H., Svedberg, P., & Svensson B. (2011). Utvärdering av rehabiliteringsprojektet. Rapport del 2. Programtrohet och erfarenheter av implementering. i psykiatrin i Halland.

23.  Jormfeldt, H. (2011). Kartläggning av suicid i Varberg under år 2010.

Läromedel

Antologier, bok kapitel och webbmaterial

24.  Jormfeldt, H. (2013). Att förebygga kroppslig ohälsa i psykiatrisk hälso- och sjukvård – den specialistutbildade psykiatrisjuksköterskans ansvar. In: A-K. Edberg, A. Ehrenberg, F. Friberg, L. Wallin, H. Wijk & J. Öhlén (eds), Omvårdnad på avancerad nivå - Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. (Sökbar via bokens webbplats) Lund: Studentlitteratur.

25.  Jormfeldt, H. & Svedberg, P. (2010). Perspektiv på hälsa och sjukdom i psykiatrisk omvårdnad. In: L. Wiklund Gustin (eds), Vårdande vid psykisk ohälsa – på avancerad nivå. (pp. 63-85). Lund: Studentlitteratur.

26.  Hedelin, B., Jormfeldt, H. & Svedberg, P. (2009). Hälsobegreppet - syn på hälsa och sjuklighet. In: F. Friberg & J. Öhlen (eds), Omvårdnadens Grunder – perspektiv och förhållningssätt. (pp. 237-258). Lund: Studentlitteratur.

27.  Jormfeldt, H. (2006). Hälsa i psykiatrisk omvårdnad. In: B. Arvidsson & I. Skärsäter (eds), Psykiatrisk omvårdnad - att främja hälsoprocesser. (pp. 21 - 37). Lund: Studentlitteratur.

28.  Jormfeldt, H. & Svedberg, P. (2006). Hopp - en förutsättning för återhämtning. In: B. Arvidsson & I. Skärsäter (eds), Psykiatrisk omvårdnad - att främja hälsoprocesser. (pp. 169 - 182). Lund: Studentlitteratur.

Populärvetenskapliga publikationer

29.  Jormfeldt. H. (2013). Psykiatrisjuksköterskan - central för hälsofrämjande insatser vid psykiska funktionsnedsättningar. Psyche, Psykiatriska Riksföreningens Tidskrift, 3, 10-11.

30.  Jormfeldt. H. (2012). Traditionellt sjukdomsfokus och nya psykosociala riktlinjer– var finns psykiatrisjuksköterskan?   Psyche, Psykiatriska Riksföreningens Tidskrift, 1, 18-20.

31.  Jormfeldt. H. (2011). Salutogenes i psykiatrisk vård- Psykiatrisjuksköterskans utmaning. Psyche, Psykiatriska Riksföreningens Tidskrift, 2, 10-11.

32.  Jormfeldt. H. (2009). Psykiatrisjuksköterskans specialistkompetens nödvändig för patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet i psykiatrisk vård.   Psyche, Psykiatriska Riksföreningens Tidskrift, 5, 10-12.

33.  Jormfeldt, H. (2007). Hälsa är något annat än att inte vara sjuk. En positiv definition av hälsa underlättar ett möjlighetsperspektiv i psykiatrisk vård. Omvårdaren, 3, 22-26.

34.  Jormfeldt, H., & Svedberg, P. (2007). ”Hälsa och hälsofrämjande processer i psykiatrisk omvårdnad. Psyche, Psykiatriska Riksföreningens Tidskrift, 1, 16-18.

35.  Jormfeldt, H., & Svedberg, P. (2005). Chefer & ledare i vården. Hälsofrämjande insatser. En insats för all personal i hälso- och sjukvården, 2, 32-35.

Referee bedömda konferensbidrag

36.  Nina Kilkku, Patrick Callaghan, Riet Van Dommelen, Louise Doyle, Heikki Ellilä, Agnes Higgins, Henrika Jormfeldt, Brian Keogh, Roland Van De Sande, Ingela Skärsäter, Theodore Stickley, Päivi Vuokila Oikkonen. (2013). eMenthe: European co-operation project to enhance Master’s level education in mental health practice with eLearning materials 31 October – 2 November, Istanbul, Turkey. Oral presentation.

37.  Jörgen Öijervall., & Henrika Jormfeldt. (2013). “Promoting factors for professional development in process oriented group supervision. Nurses experiences after completed nursing degree” at Breaking Barriers, The Nordic Conference of Mental Health Nursing ,11 – 13 September 2013, Reykjavík, Iceland.

38.  Jormfeldt, H., Brunt, D., Rask, M., Bengtsson, A., & Svedberg, P. (2013). ”Staffs’ experiences of a person-cantered health education group intervention for people with a persistent mental illness” at Breaking Barriers, The Nordic Conference of Mental Health Nursing ,11 – 13 September 2013, Reykjavík, Iceland.

39.  Dahlqvist Jönsson, P., Jormfeldt, H., Skärsäter, I., Nunstedt, H., Johansson Berglund, I., Hedman Ahlström, B., & the research Group MeHNurse. (2012). ”Health promoting nursing care and the educational function of psychiatric and mental health nurses” at the Horatio: European Festival of Psychiatric Nursing – Vision, Knowledge and Practice in psychiatric and mental health nursing. Stockholm. Sweden. September 19-23.Workshop

40.  Jormfeldt, H., & Svedberg, P. (2012). “The Boston Psychiatric Rehabilitation Approach – Evaluation of an implementation project in Sweden” at the Horatio: European Festival of Psychiatric Nursing – Vision, Knowledge and Practice in psychiatric and mental health nursing. Stockholm. Sweden. September 19-23. Oral presentation

41.  Jormfeldt, H., Brunt, D., Rask, M., Bengtsson, A., & Svedberg, P. (2012). ”Experiences of a person-centered health education group intervention - A qualitative study among people with a persistent mental illness” at the Horatio: European Festival of Psychiatric Nursing – Vision, Knowledge and Practice in psychiatric and mental health nursing. Stockholm. September 19-23. Oral presentation

42.  Jormfeldt, H., Brunt, D., Rask, M., Bengtsson, A., & Svedberg, P. (2012). “Experiences of a person-centred health education group intervention - A qualitative study among people with a persistent mental illness” at The 1st European Conference of Mental Health Nursing. Helsinki May 23-25. Oral presentation

43.  Jormfeldt, H. (2010). “Dimensions of Health among Patients in Mental Health Services” at The Nordic Conference of Mental Health Nursing. Helsinki.   September 8-10. Oral presentation.

44.  Jormfeldt, H., & Svedberg, P. (2007).”Defining and assessing dimensions of Health and Health Promotion intervention in Mental Health Services” The European Conference on Mental Health. The joining forces across Europe for Prevention and Promotion in Mental Health.  Barcelona 13 - 15 September. Oral presentation

45.  Jormfeldt, H. (2006). “Perceptions of health among nurses working in mental health services” at The 4th Nordic interdisciplinary Conference On Qualitative Methods in the service of Health (QMSH).Växjö universitet. Växjö 18 – 20 maj, Oral presentation


Sidan uppdaterad 2017-07-07